Правила користування

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Покупець – фізична чи юридична особа, що розміщує Замовлення на сайті http://kozak-avto.com в розділі «Замовлення»

Продавець – ФОП Коза М.М.

Інтернет-магазин – частина сайту, шо розміщений на сервері в мережі Інтернет за адресою http://kozak-avto.com. На ньому представлені товари, запропоновані Продавцем своїм Покупцям для оформлення замовлень, а також умови оплати та доставки цих замовлень Покупцями.

Сайт – http://kozak-avto.com

Замовлення – певним чином оформлений запит Покупця на доставку по вказаній адресі переліку товарів, вибраних на сайті.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті, носять довідковий характер і не можуть у повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики товарів, включаючи колір, розмір та форми. У випадку виникнення у Покупця питань, стосовно властивостей та характеристик товарів, перед оформленням замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

У випадку відсутності замовлених товарів на складі Продавця, в тому числі за причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі вилучити вказаний товар із замовлення Покупця.

Право власності на товар і пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця в момент передачі товару. Підтвердженням переходу права власності на товар слугує підпис Покупця в накладній, виданій службою доставки.

Покупець погоджується з умовами шляхом натискання кнопки «Оформити» на останньому етапі оформлення замовлення на сайті.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЖУ

Предметом продажу в інтернет-магазині є продаж запчастин до автомобілів.

Продаж товарів, які представлені в інтернет-магазині, здійснює ФОП Коза М.М.

Продаж товарів здійснюється у межах України.

Продаж товарів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Користуючись цим інтернет-магазином покупець підтверджує свою згоду з наведеними умовами продажу і зобов’язується їх виконувати.

АСОРТИМЕНТ І ЦІНИ

До продажу доступні тільки товари, які представлені в інтернет-магазині на час замовлення.

Ціни товарів вказуються на сайті. У випадку невірно вказаної ціни замовленого Покупцем товару, Продавець при першій же можливості інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання замовлення. При неможливості зв’язатися з клієнтом дане замовлення вважається анульованим.

Ціна товару на сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем товар, який сформований в замовлення до виконання, зміні не підлягає.

Вартість доставки не включена до ціни товарів.


ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Замовлення Покупця може бути оформлене Покупцем самостійно на сайті або через повідомлення Продавця по телефону, факсу, чи поштовим зв’язком.

При оформленні замовлення Покупець повинен надати наступну інформацію:

- Прізвище, Ім’я, По-Батькові Покупця або Отримувача замовлення;

- адресу доставки замовлення;

- контактний телефон або електронну адресу.

Вся інформація повинна бути вказана без скорочень.

Після оформлення замовлення Покупцю надається інформація про очікувану дату передачі замовлення або дату з якої можливий самовивоз замовлення. Ця дата означає строк, в який Продавець зобов’язується передати замовлення Покупця у вибрану ним при оформленні замовлення Службу доставки. Вказана дата залежить від наявності замовлених товарів на складі Продавця та часу, необхідного на обробку замовлення.

ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВКИ

Терміни поставок товарів визначаються відповідно до інформації наданої по телефону чи електроним листом оператором інтернет-магазина та наявних складських залишків підприємства. У випадку неможливості поставки або поставки пізніше за наведений термін продавець інформує покупця про це по телефону, електронною поштою або простим листом.

Продавець має право доставляти замовлення частинами.

Відповідальність за строки проходження замовлення по території України з моменту його передачі на відправку несе служба доставки вибрана Покупцем.


УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

Тара та упаковка товарів відповідає вимогам для даного виду товарів.

Упаковка забезпечує повне збереження товарів, захищає його від пошкоджень при транспортуванні.

ЗДАЧА - ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ

Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов’язань по доставці замовлення представник організації, що здійснює доставку замовлення, вправі вимагати документ, що підтверджує особу Отримувача, а також вказати тип та номер документу, наданого Отримувачем на квитанції до замовлення. Продавець гарантує конфіденційність та захист персональної інформації Отримувача.

Покупець повинен прийняти товари по кількості під час отримання товарів у присутності працівника служби доставки. У випадку виникнення розбіжностей по кількості товару повинен бути складений акт, за відсутності якого Покупець не може пред’явити претензії Продавцю по даному замовленню.

У випадку якщо доставка товару проведена у вказані строки, але товар не був переданий покупцю з його вини, наступна доставка проводиться в нові строки, узгоджені з Продавцем, після повторної оплати Покупцем вартості послуг по доставці товарів.

ФОРС-МАЖОР

У випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які створюють неможливість виконання покупцем або продавцем своїх обов’язків, пожарів, повеней, інших стихійних лих або сезонних природних явищ, сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на період вказаних обставин. Сторона, нездатна частково або повністю виконати умови даного Договору, повинна протягом 48 годин з часу їх настання повідомити про це іншу сторону і надіслати підтвердження, завірене офіційним представницьким органом.

Вказаний період, який звільняє сторону від виконання обов’язків, починається з моменту заяви невиконуючої сторони про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор (або його прямі наслідки) закінчився.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

У випадку виникнення питань та претензій зі сторони Покупця він повинен звернутися до Продавця за телефоном або електронною поштою.

ІНШЕ

Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови даного договору.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ

У будь який момент до кінцевого підтвердження замовлення Покупець має право відмовитись від купівлі товарів, якщо вказані умови є для нього неприйнятними.

Всі подальші дії після підтвердження замовлення означають повну згоду покупця з його умовами.